Gurit Kuciwa

DUDU CANDRAMAWA

Dakkira Candramawa
Jebul mung lumrahing jalma
Luput kapisan sabanjure kapindho
Nuli ndadra

Dene ana wektu mangkene
Nyebul samirana tresna
Nyuwun mitra
Malah nemu sambikala

Kucing gering kuwi
pindhane
Antuk pindhang sangaron
Lunjak-lunjak ngentekke tandhon
WUYUNG KETATON

Mrangguli sliramu ing pucuking ratri
Gawe isuk sing meh kawitan teka gasik
Aku kobong dening tekane

O Bethara...
Muspra aku tapa brata
Nyelaki wuyung kang ketaton

Kanyata
tekamu gawe wurung
anggonku nyulaki ati
sing nyikal gething kepati-patiBUBAR


Nalika geseh panemu wurung akur
mung siji kahanan kang bisa kaanggit
bubar

Lan nalika bubaran kuwi mau nggembol lara langka tamba
sejatine sing dilali-lali kuwi mau tansah kelingan

Lara kuwi mau,
ya kapang kang ketaton, ya wuyung kang ketaton
lamun wektu kang bisa nyampurnakake tatune

2 komentar :

Matur suwun wis gelem melu umuk...