Dancuk! Bojoku Rabi Maneh!

"Dancuk! Bojoku rabi maneh!" jerite Suwanti kanthi luh dleweran lan ulat getem-getem. Tangan kekarone nggedhor meja sakrosane. Dene HP-ne mencelat sanalika, nyampluk sikile kenya ayu kang pinuju liwat ing sacedhake.

Aku minggir, rumangsa wedi nyawang kahanan atine Suwanti kang lagi kebranang. Age-age wae aku mrangguli lan nyuwun pangapura marang kenya ayu kang meh wae nesu nyawang patrape Suwanti. "Sepurane, Jeng. Iki mbakyuku lagi susah atine merga ditinggal rabi maneh karo bojone," kandhaku alon marang kenya kuwi mau. Kenya kuwi ngadoh kanthi lambe mecucu.

Aku judeg, ora ngerti apa kang isa kaucap kanggo ngarih-arih dheweke. Apa ya ilok menawa aku menehi wejangan marang dheweke amarga aku dhewe uga nate ngalami kedadeyan kang pada plek setahun kepungkur? Kaya dene Suwanti, setahun kepungkur bojoku rabi maneh tanpa palilahku. Lelakon kaya ngene iki ora mung siji loro kedadeyan marang wanita kaya aku lan Suwanti, atusan, malah menawa uga ewon cacahe.

Ora salahku menawa dadi wong ora duwe, kere. Uga dudu salahe Suwanti utawa wanita-wanita liyane. Kuwi mana wis ginaris dening Gusti Kang Murbeng Dumadi lan kita mung saderma nglakoni, rak ya ngono tho? Dene ora sak jamake menungsa pasrah marang nasib, mesthi ana pambudidaya amrih becike urip.

Cekak aose aku lan Suwanti mana mbabu ning Hong Kong, ninggalake bojo lan nyengkut makarya. Nyikut sekabehing rasa sedih uga sepi, pamrihe muga-muga bisa dadia dalan tumuju becike dina ngarep lan bebrayan. Kabeh mau wes ana palilah lan niat bismillah.

Tak kandhani ya, aku lan Suwanti ora nate milih dadi babu, ora! Iki mana kebutuhan. Dudu pilihan. Diarani pilihan mana menawa ana pilihan apik lan elek, dadi isa di gawe bahan pertimbangan ngana kae. Tuladhane milih mangan karo sambel trasi apa opor. Karuan nek opor luwih enak tinimbang sambel trasi, amarga sambel trasi kuwi rak gawe sereden tho? Beda karo opor, opor isa gawe kewaregen, ngentek-entekke sega sewakul!

Lha iki apa tumon ana pilihan kang kaya mengkene, milih dadi forever kere apa babu? Rak ya kojur tho? Ora adil, wong menehi pilihan kok padha-padha rekasane! Mangkane dadi babu kuwi dudu pilihan nanging kebutuhan.

Ndilalah sing jenenge pacoban urip kuwi maneka warna. Owah-owahan kuwi gawa bubrahing suasana. Sapa sing salah? Apa aku utawa Suwanti lan wanita-wanita sing oncat ninggalake negara lan bojo? Geneya akeh uwong kang alok menawa bubrahing keluarga merga wanitane lunga yen menawa lungane mau wes entuk palilah lan dadi niate wong loro? Geneya kita wanita sing wes rekasa keraya-raya kerja ninggal keluarga sing dituding dadi punjering masalah? Kuwi ora adil! Geneya ora nyalahke negara wae sing ora kasil gawe makmure rakyate?

Ora krasa luhku dleweran rerasan lara lapa sing di alami dening wanita-wanita kaya aku. O ndonya...

"Brakkkk!!" suara meja di gedhor maneh. Sedela wae akeh mata kang nyawang Suwanti. aku rumangsa sumpek ing tengahing taman kang padatan di enggo ngaso para babu ing Hong Kong nalika wayah libur kerja kuwi.

"Wes tho Wan, sabar...sabar," kandhaku marang Suwanti padha plek karo apa kang kinucap dening Suwanti marang aku setahun kepungkur. Nyoba ngarih-arih lan ngelus-elus pundake nanging tanganku dikibatake kanthi kasar. Ah, biyen aku uga kaya mengkono, pikirku.

"Aku salah apa Sar? Aku kurang apik piye? Huu...uuu..," pitakone Suwanti marang aku karo mingseg-mingseg, pitakon kang padha kaya sing nate dak takonake marang dheweke.

"Kowe ora salah Wan," jawabku.

"Aku kurang apa Sar? Aku kudune kepriye? Huu..uuu..," pitakone maneh.

Meh wae dak wangsuli, "Kurang cedhak Wan" nanging dak wurungake. Ndah ne laraning atine Suwanti yen aku nyalahke dheweke wektu kuwi. Apa ya kudu nyalahke kahanan? Ah embuh...

Yen amarga kurang komunikasi lha wong Suwanti ya kerep caturan karo bojone lewat telpon. Kebutuhan ben dina sasat dicukupi karo Suwanti, malah kala-kala Suwanti ngemenke ngirim klambi utawa panganan karemaning bojone saka Hong Kong. Malah uga saking gemine Suwanti kanyata wes kasil gawe omah kramikan barang.

"Aku kudu priye iki Sar? Rong minggu engkas aku bali kok malah ana kabar kaya mengkene, huuu...uu...,"

"Sabar Wan, dileremake atine. Yen bali aja nganti kowe katon kalah ning ngarepe bojomu, aja kaya aku. Tatagna atimu, aja pamer luh, Wan," kandhaku, nanging luhku dhewe dleweran nalika aku ngrangkul raket Suwanti.

Ah rasa iki, rasa kang padha karo sing nate dakrasa, ya rasa iki uga kang gawe raketing kekancan kaya paseduluran.

Aku ndhangak, apa alam iki ora krasa menawa ana ati kang lagi kelara-lara? Geneya abang kuning, ijo, biru, ungu kluwung gumantung ing angkasa mbarengi gonjang-ganjinging ati kang diblenjani tresna?


ANA CANDHAKE...

18 komentar :

 1. Pertamaxx!!

  Critamu apik, Sar. Aku salut (boso jowone salut ki opo to Sar?) karo awakmu.

  Bener kandamu maring Suwanti, "ojo pamer luh, ojo katon ten kalah karo bojo"

  Ananging aku yo bisa ngabayangake kepriye kahanan atine Suwanti yen mengkono kuwi.

  Crita candhake ojo suwi-suwi, Sar. Para pamirsa ngenteni....

  Cukup.

  BalasHapus
 2. @omtri, jenengku dudu sar kok weeeeee... :-P, btw sehat?? happier??
  mangkane aja kaya bojone Suwanti utawa Sari, kawin maneh tanpa palilah ngunu kuwi, ora ilok. Bacute rung kecandhak Om...

  BalasHapus
 3. Apik tenan critane angti aku ngenes dewe.
  Sak umpamane iku kedadian marang awaku yo koyok opo.....hiks.

  BalasHapus
 4. Saya termasuk orang yang setuju dengan poligami setelah melihat degradasi moral yang melibatkan wanita terjadi di mana - mana. Bahkan tanpa malu - malu, orang terang - terangan menunjukkan pada khalayak bahwa mereka berselingkuh!! tidak di desa tidak di kota, tidak di pasar tidak di kantor, sama saja.
  Tapi harus dipahami bahwa poligami hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Kalau tidak? ya tidak boleh.
  Lalu seseorang yang berniat berpoligami harus paham hadist Nabi yang berbunyi: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya." Menjadi imam bagi seorang wanita bukan perkara yang mudah. Seorang wanita!! Apalagi kalau sampai empat?!
  Berpoligami secara benar hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang saja.
  Maka selalu saya katakan kepada rekan - rekan saya, kalau ada seorang istri yang selingkuh, setelah kita yakin kita telah menunaikan kewajiban - kewajiban kita sebagai suami, kita harus bersyukur karena dengan demikian kita telah dibebaskan dari seseorang yang sangat sulit untuk kita pimpin dan bersyukur karena dengan demikian kita bisa menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih baik.
  Jika ada suami yang selingkuh, jika sang istri telah cukup yakin bahwa ia telah menunaikan kewajiban sebagai istri, istri juga harus bersyukur. Bisa jadi Tuhan telah menyediakan jodoh lainnya yang lebih baik. Atau jika tidak, hidup yang delapan puluh atau seratus tahun, yang mungkin akan kita jalani tiga puluh atau empat puluh tahun lagi, tidaklah lama.
  Gusti Alloh ora Sare

  BalasHapus
 5. candhake le mlayu aja adoh adoh ya mBok....!!!
  aku ben tetep isa maca.....
  Isih meh tetep adol iluh oraa...?

  BalasHapus
 6. Mbak rierie:kunjungan balasan hehe...ak speechless bentar maca tulisan2 sampean.uuuaaapik!!geleng2 aku,lha blog e sampean bener2 wis blog tenanan je.keren luarbiadab hehe.mbak nek ga keberatan alamat fb bisa tak njaluk ora?aku pengin dikritik sg tajem yen perlu diludahi buat tulisan tulisanku sg nang note fb.blogku lg percobaan mbak.maaf yen reyat reyot sana sini.

  BalasHapus
 7. Critane sae. Tapi kok bersambung to mbak? Penasaran.. Menapa kathah TKW ingkang garwanipun rabi malih?

  BalasHapus
 8. Aliran dari crito penjengan iki luar biasa, mengalir tanpa hentiiiiii. Salut 33X

  BalasHapus
 9. sejak jaman srinthil belajar ceting aku sering ngintip omahe sampean iki. suwe ra tilik ternyata wis ngedab-edabi, makin manteb.. turut berduka soal istri-istri yang ditinggal rabi bojone dengan uang kiriman hasil mbabu..

  BalasHapus
 10. Rie, coba ditranslate ngapak ben aku mudeng...

  BalasHapus
 11. anjrit boso jowone...juwowo..... hahhaha

  BalasHapus
 12. wong lanang ra ngerti matur nuwun (angry)

  BalasHapus
 13. wong lanang koyo ngono kok yo urep.....

  BalasHapus
 14. Yang terkuat sang pemenang! lanangan ngunu kuwi pancen lemah, ra kuat nahan syahwat'e, utek'e mung ning weteng

  BalasHapus
 15. Dancuk !! apik critane, keh keh keh . . .

  BalasHapus
 16. amarga maca critane sampeyan mbak,aku nangis syukur.aku iki asil e ibuku kerjo mbabu lan bapakku sing setia.maturnuwun gusti Allah.alhamdulillah.maturnuwun buk,pak.

  BalasHapus

Matur suwun wis gelem melu umuk...