Galau?

huuhuuhuuuu...

Semangaaaaatttt..!

Love your job and be proud.

Iyes!

Bekerja sambil belajar.

Masih galau lagi?

No! No! No! Be happy laahhh...!

Ayo ngeblog!

Masa kalah sama Babu Ngeblog?

Golek Kiblat Ing Negara Cina


Isih ana suara adzan kang keprungu senajan tho lamat-lamat. Ora nganggo loudspeaker utawa pengeras suara kang di pasang ana cagak-cagak dhuwur kaya dene kang ana ing Indonesia. Ewadene suara adzan kang mung lamat-lamat kuwi wes kasil gawe greget kang padha. Kanggo nyatuhu ati lan jiwa sowan marang Gusti Kang Akarya Jagad, Allah SWT.
Hongkong papane, negara Cina kang wes kaya dene omah nomer loro dening saperanganing warga Indonesia kang golek rejeki ing kana kuwi ora luput saka suara adzan.
Apamaneh ing sasi iki, sasi ramadhan. Kaya-kaya kangen marang Gusti makaping-kaping tikele.

Ikhlas, Tatag, Teteg, Sabar

Akeh cerita kang bisa gawe tuladha kepriye carane para Tenaga Kerja Wanita-Hong Kong(TKW-HK) mangayubagya tekane sasi pasa.

Tiwi, TKW-HK asal Malang kang wes 14 tahun lawase ning Hongkong iki salah sijine. Suwene 14 tahun kerja ning Hong Kong, mung sepisan wae Tiwi(48 th) bali Indonesia saperlu ngrayakke pasa lan lebaran 6 tahun kepungkur. Kerja karo majikan loro sing duweni hubungan keluarga besar(sak marga) ning Peak-Central, Tiwi rumangsa beja. Beja dene majikane menehi ijin kanggo sholat uga pasa. Luwih bejane yen wayah buka biasane kabeh pembantu sak keluarga besare majikane nglumpuk.

“Sak dunge yo kangen karo anak, apa maneh nek pas wayah sahur ngana kae. Biasane nek ning omah aku masak kanggo anak lan bojoku. Biasane isa krungu swarane wong padha kothekan, kliling desa kanggo nangekake wong sing arep sahur. Nanging piye maneh, abot-abote aku pengin nyekolahke anakku, ya dilakoni wae kanthi ikhlas,” jare Tiwi.

Duweni gegadangan supaya bisa nyekolahke anak lanang siji-sijine nganti tekan universitas kuwi pancen abot. Abot ing ragat uga abot ing rasa. Miturut Tiwi, mokal yen tho mung kerja ning Indonesia wae nganti bisa nyekolahke anak, amarga Tiwi lan bojone kuwi mung tani utun. Niate Tiwi nguliahke anakke kaya-kaya wes bakal antuk asil, dene anake sedela maneh bakal di wisuda saka Universitas Muhammadiyah Malang.

Seje maneh karo Chamidah(24 th), asal Kaliwungu-Semarang kang wes kerja ning Hongkong 4 tahun suwene iki. Majikane kang meneng pitik angkrem kuwi ora ngijini dheweke sholat apadene pasa. Jarene wedi nek ngganggu kerjane.
“Halah, ora entuk terang-terangan ya nglimpe, singidan, asal aja konangan wae. Nek konangan isa di gebyah wejangan 3 dina ra rampung-rampung. Kudu sabar nduweni majikan kaya ngono kuwi,” ujare Chamidah.

“Ya abot-abote duwe adhi akeh gek lanang-lanang pisan. Aku khan ya pengin adhi-adhiku isa sekolah. Kamangka bapak ibuku wes sepuh, dadi aku kerja ben isa ngrewangi bebanne wong tuwa ngono lho. Nek pasa ning negarane uwong kuwi aku wes biasa, ya anggere tatag, teteg lan sabar wae,” ujare Chamidah kang duwe adhi 4 lanang kabeh kuwi.

Kekarone, Tiwi apadene Chamidah kang rumangsa duweni tanggung jawab kang gedhe marang anak, adhi lan wong tuwane, kapeksa mendem jero rasa kangenne marang keluarga. Lan nglakoni sakabehing coban urip ing Hong Kong kanthi ikhlas, tatag, teteg lan sabar.

Jadwal Pasa
Yen pasa ing Hongkong kuwi dudu warta kang mokal, terus sekirane piye carane para TKW-HK kuwi bisa ngerti kapan wayah pasa, buka, sahur utawa imsak? Ing kamangka adoh saka Indonesia, adoh saka para ulama lan ustad?

Kiblat kuwi ning endi-endi ana, ora mung ing Arab lan ing Indonesia wae. Islamic Union of Hongkong minangka gabungan saka sakabehe muslim kang ana ing Hong Kong biasane kang dadi panutan TKW-HK ngerteni kapan wayah pasa, buka, sahur lan imsak. Senajan tho ora di selaki, yen tho saperangan isih manut marang panutan NU lan Muhammadiyah saka Indonesia.

Pondhok Ramadhan

Akeh cara supaya luwih kusuk anggone sholat utawa pasa. Yen tho ning omahe majikan kadang-kadang isih nganggo aji-aji nyolong wektu, supaya bisa nglakoni sholat lan pasa, ing wektu libur(biasane para TKW-HK libur saben dina sabtu utawa minggu) isa di gawe kanggo ketemu karo kabeh kancane.

Ana sing ketemu ing masjid-masjid kaya dene masjid Al-Falah ing KJRI Hong Kong, masjid Ammar ing Wanchai, Masjid Kowloon ing Kowloon, masjid Jamia ing Central, masjid Cape-Collinson ing Chai Wan, masjid Stanley Prison ing Stanley utawa ing Persatuan Dakwah Victoria(PDV) Training Center ing Causewaybay. Malah ketemu ning taman Victoria-Causewaybay, ing ngisor jembatan layang-Causewaybay utawa ing emperan toko mana wes kalebu sesawangan kang lumrah.

Nglumpuk sak kanca-kancane kang mesti wae miturut marang lembaga utawa kelompok keagamaan(islam) kang di dhegake dening para TKW-HK kuwi biasane di enggo gawe ngaji, tadarus, dzikir, sholawatan, ngrungokake ceramah utawa diskusi bareng-bareng.

PDV minangka ibu saka lembaga-lembaga islam utawa kelompok keagamaan sing di dhegake dening para TKW kuwi minangka penggerak lan pamrakarsa sekaligus pengawas meh sakabehing kegiatan keislaman TKW-HK.

Mligine ing sasi pasa tahun iki, ana tambahan kegiatan kaya dene lomba kutbah, qiro’, cerdas cermat. Sing di rangkum ing sajroning kegiatan sasi pasa kang diwenehi tenger “Pondhok Romadhan”.

Pondhok Ramadhan kuwi di anakake sakwise jam 2. Ana diskusi lan ceramah kang disusun kanthi becik lan bedha tema ne ing saben minggune. Ing sajroning 4 minggu kuwi, tema ing saben pertemuanne yakuwi; fiqh, tauhid, hadist lan akidah akhlaq.
Kala mangsa saka KJRI utawa dene saka lembaga-lembaga islam ngundang ustad saka Indonesia, saperlu aweh wejangan, ceramah, pengajian ing sasi pasa kuwi. Malah kala mangsa uga ngundang artis kondang barang.

Sesawangan para TKW-HK kang nganakake buka bareng-bareng kuwi gawe ati temresep kaya dene kesiram banyu es sak gentong akehe. Apa maneh nalikane para TKW-HK kuwi bebarengan sholat magrib, sholat isya’ lan sholat tarawih, rasane sesawangan mau ora beda adoh karo sesawangan ing Indonesia. Malah-malah isa di ujarke yen luwih gedhe maknane. Dene adoh paran, ing papan kang kebak maneka werna gebyar kang gampang wae mlesetke dalan marang kanistan lan dosa, para TKW-HK(saperangan) kuwi isih eling marang kang gawe urip.

ZIS(Zakat, Infaq, Sodaqah)

Minangka jangkeping kewajiban ing sasi pasa iki, mesti wae ora kelalen karo sing jenenge zakat. Zakat dening para TKW-HK biasane dikumpulke dadi siji. Trus dikirimke ning amil Indonesia. Lan minangka bukti yen tho zakat utawa infaq lan sodaqoh kang wes di klumpukke mau tiba ing tanganing wong kang samestine, amil zakat, infaq lan sodaqoh kuwi menehi datane. Kang nuduhake marang sapa wae zakat kuwi mau disalurke.

Tutug

Tutuge Ramadhan ya kuwi ing dina kemenangan, Idhul Fitri. Yen tho pasa di kawiti tanggal 1 September berarti suk tanggal 1 Oktober bakal dadi badhane/lebaranne. Lan ndelalah tanggal 1 Oktober kuwi kalebu tanggal abang kanggo para TKW-HK.
Kaya dene 4 tahun kepungkur, sholat idhul fitri kang tumiba ing dina libure para TKW kuwi mestine bakal kebanjiran menungsa. Dene sing dadi pranatacara sholat Idhul Fitri ya kuwi KJRI.

Werna-wernaning para TKW-HK ora bisa diselaki, isih akeh kang ngumbar nafsu marang sapepadane wanita utawa kang junjung dhuwur pergaulan bebas, ewadene ora setithik kirane sing isih eling, sing isih ikhlas, tatag, teteg, lan sabar marang sakabehing coban urip Lan mestine, becik setitik waton apik mesti ora di tampik, utamane karo Gusti Kang Maha Ngerti.
------------------------------------

Foto dijupuk saka tahun 2007 sasi kang padha
foto1: Hadad Alwi menehi ceramah
foto2: PDV lagi rembug bareng(24/8/'08)
Foto3: Sholat Id tahun 2007

mung kepingin andum warta, muga2 bisa gawe tetimbangan.
amarga wes kadung ala kuwi tumempel kaya dene cap ing bathuke para TKW-HK.
di gebyah uyah lan di padha-padhakke sakkabehane, mung amarga ana sing lali marang Gustine, astagfirullah...


SMS kong taiwa

Bila kebanyakan SMS bisa menambal kangen dan rindu, juga mengusir sepi sesama TKW-HK, tetapi SMS yang ini malah menjadi tertawaan dan cemoohan antara Rie(aku) dan temanku Liya. SMS yang di kirim oleh smartone(server simcard) kepada kami pada hari ini, tgl 16 sept'08 kami anggap sebagai SMS ngapusi alias kong taiwa saja. Buat ngedem-demke atine TKW-HK?? mbelgedezz!!
Begini bunyi SMS tersebut:

BNP2TKI akan beri
pinjaman modal
usaha eks TKI yg
kembali lagi ke
kampung halaman.
Hal ini utk bantu
mrk yg pulang gak
punya modal utk
buka usaha sendiri


Liya : Ayo..
Njajal plng, kira2 d
bri modal gak?
Ngomong tok gak
ada nyatane.
ngurusi pnempatan
n perlindungan tki
ae ga becus..
Boro2 mw ksh
modal.
kong taiwa.
cosan2

Aku : Cosan2
d demo wae nuh nek
kong taiwa.
Gawa spanduk sg d
tulisi "stop
kong taiwa" trus
kira2 berapa orang
yg akan d gebuki
plus di lecehkan
ya...??

Keterangan:
BNP2TKI :Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
kong taiwa= bohong/ngapusi

cosan : met pagi

http://kemaruk.com/

Pernahkah Anda mengilerkan dan yang kemudian berakhir dengan pembelian lontong balap untuk buka puasa atau soto babat atau sate Blora atau panggang ayam bumbu Bali atau pecel lele atau Nasi Opor atau Es soda Gembira dengan susu yang mantep(awas jangan berpikiran ngerez!) dan syrup istimewa atau es dawet seger klenyer-klenyer atau, atau, atau...???

Kalau jawabannya iya, berarti Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang menganut situs http://kemaruk.com/ (baca=situs kemaruk dot com)

Berburu makanan untuk buka puasa sudah menjadi hal yang umum bin lumrah di bulan puasa. Lihat saja di pasar Palmerah sana, contohnya. Mengumpulkan makanan dari kolak, es, makanan utama sampai buah-buahan sepertinya menjadi kelaziman. Mengadakan yang tiada, yang semula bukanlah hal yang penting untuk mempunyai super deluxe dinner, kemudian di bulan puasa ini keanekaragaman santapan berbuka puasa seakan adalah suatu keharusan. Inilah yang di namakan sebagai kemaruk, seakan-akan karena siang tadi dia telah menahan diri dari segala makanan, minuman dan segala kesenangan kemudian di malam harinya berpesta pora larut dalam kesenangan.

Kalau puasa itu di ibaratkan sebagai sarana untuk memasyarakatkan kere(perasaan menjadi kere, karena baik kere maupun orang yang puasa akrab dengan perut kosong, lapar) berarti orang yang puasa itu berhati kere gadungan ya? Bukan benar-benar merasakan penderitaan kere-kere sewaktu lapar karena toh di waktu buka puasa nanti dia bisa memenuhi perutnya dengan apa yang telah di timbunnya di siang hari juga kesenangan-kesenangan yang lain, sedangkan kerenya?? Kere itu tetap saja makan ala kadarnya, puasa tiap hari sudah menjadi kebiasaannya.

Lalu apa faedahnya berpuasa kalau hanya membuat kita menjadi kemaruker(kalo orang ngeblog menjadi blogger, trus orang ngeMPi menjadi Multiplier, maka orang yang kemaruk menjadi kemaruker) saja?

----------------------------------**------------------------------

aq tulis setelah mendengarkan celotehan keponakanku tentang apa saja yang mereka makan waktu buka puasa. Like bulik like keponakan, sama seperti aq duluuu, hehehe...


Gila Hormat Saat Puasa

Berpuasa adalah hal yang biasa bagi orang yang beriman. Yaitu sarana dia untuk lebih ikhlas, lebih meringankan tubuhnya agar tak lebih berat daripada jiwanya. Puasa di hari Senin-Kamis ataupun hari-hari sunah lainnya terlebihnya di hari wajib puasa itu sendiri (bulan Ramadhan), melakukan puasa bagi yang mengetahui sebenar-benarnya arti puasa adalah hal yang biasa.

Ada yang menarik dari hal yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan itu, yaitu hak spesial yang di terima oleh orang-orang yang berpuasa, mereka dihormati.

Menghormati mereka (yang puasa di bulan Ramadhan) dengan cara yang wajar sampai dengan cara yang kurang wajar digelar. Cara meghormati yang entah karena benar-benar mrentul saka telenging ati (dari kesadaran dan inisiatif sendiri) atau karena pemaksaan halus(perintah) oleh beberapa pihak, terakhir menimbulkan keresahan sekaligus tanya, keresahan dan tanya yang mendalam (pada saya).

Lagi-lagi di negara yang sehebat Indonesia, di mana kere berceceran di pinggir-pinggir jalan dan kolong jembatan sedang para penggedenya makan enak tidur kepenak di atas dampar (singgasana) kesengsaraan rakyatnya ini mempunyai kebiasaan yang "unik" di bulan puasa. Unik dalam tanda petik ("unik").

Penutupan warung, penutupan tempat pelacuran dan diskotik dianjurkan bahkan di beberapa tempat adalah diharuskan (sekaligus dihancurkan?) untuk menghormati orang-orang yang puasa. Menghormati suatu hal yang biasa, sebuah ibadah yang adalah tanggung jawab dari setiap individu terhadap kholiknya, ibadah yang sejatinya untuk menahan hawa nafsu.

Tak terhitung berapa jumlah pengangguran yang tercipta di bulan puasa ini. Pedagang warung-warung makan beserta tukang cuci piringnya, pemilik diskotik dan tempat pelacuran, germo, dan lonte-lontenya, bulan puasa ini musibah bagi mereka.

Anggap saja masalah pedagang warung bisa sedikit diatasi, karena mereka masih bisa buka di sore harinya menjelang buka puasa atau malam hari di saat sahur, lalu bagaimana dengan germo dan lontenya? Buka lagi setelah puasa? Kalau harus tutup di bulan Ramadhan dan buka lagi setelah Ramadhan, apa pelacuran itu legal atau dilegalkan? Kalau memang berniat untuk menutup kegiatan mereka, mengapa harus menunggu puasa? Dan kalau berniat untuk menutup pelacuran, bukankah pelanggannya juga harus diciduk juga?  Padahal kebanyakan pelanggannya adalah orang-orang berduit, berdasi, berpangkat, berkuasa dan ber- ber- lainnya. Jujur saja deh, Sir!

Dalam Al Quran maupun hadits tidak ada text/tulisan yang secara langsung atau tidak langsung menjadi dasar premis untuk menyimpulkan bahwa muslim yang berpuasa harus atau layak mendapat penghormatan dari orang yang tidak berpuasa (tolong koreksinya kalau saya keliru). Jadi kalau dalam Al Quran sendiri tidak ada yang mendasari perintah untuk menghargai orang-orang yang berpuasa, mengapa perintah "unik" itu semacam keharusan dan hampir wajib hukumnya?

"Pahala orang yang berpuasa adalah urusan-Ku"...hadist Qudsi
Bukankah itu sama artinya kalau Beliau mengharapkan keikhlasan kaumNya?

5 agama di satu negara dan beberapa aliran kepercayaan yang dianut oleh warganya dan bukti konkrit dari pengakuan adanya agama yang berbeda itu dengan mencantumkan status keagamaan di KTP-nya, namun ternyata belum mampu untuk mewujudkan rasa pengakuan sekaligus kebijaksanaan yang sebenar-benarnya.

Lamunan saya melayang jauh di benua lain, eropa misalnya. Yang di waktu musim kemarau lamanya siang sedemikian panjangnya, di luar semua tetap seperti biasa, tidak ada peraturan secuilpun yang melarang orang untuk tidak membuka warung atau diskotik atau tempat pelacurannya. Semua biasa saja, yang berpuasa berpuasalah dia dan yang tidak berpuasa tidak puasalah dia. Semua bersliweran seperti hari-hari lain, biasa-biasa saja. Berpuasa, sungguh biasa untuk dilakukan bagi yang beriman. Tanpa peraturan tanpa perintah, dan tanpa rasa takut.


Buntut babi itu seperti...

Buntut babi itu...ah...
Bikin aku ketawa tak habis-habisnya hingga aq menuliskannya di blog saat ini.

Tiba-tiba saja HP nokia 1600 bulukan yang menjadi andalanku dan menjadi penghubungku dengan dunia luar(selain laptop pinjeman dari bos ini) semenjak 3 setengah tahun yang lalu itu berteriak sekencang-kencangnya. Seketika aku tersentak, diantara rasa ngantuk dan iler yang ndlewer di pipiku aku merogoh kantong celanaku dan mendapati sebuah nama keramat berada di layar HP ku, "Mak lampir" atau kalau di terjemahkan dalam bahasa sewajarnya kira-kira berarti "Sang Bos Perempuan yang Tersayang".

Akhirnya dengan kemampuan berbahasa Inggris yang tidak ada perubahan(menuju yang lebih baik) sejak pertama menginjakkan kaki di Hongkong sampai saat ini, aku menjawab segala perintah sang bos.

"OK boss!" tiruku seperti yang diajarkan padaku oleh para pejabat ketika bicara dengan atasannya.

Dan tiiiit, HP off. Putus hubungan dengan suara merdu sang bos yang kadang-kadang kalau lagi metu cinane suaranya tak ubahnya seperti tawa merdu mak lampir itu.

Nomor keramat yang lain segera aku dial, 8 digit dengan awalan 66 dan akhiran 66. Nomer yang mudah kuhapal karena aku selalu berkonsultasi padanya tentang cara memasak yang benar. Nomer siapa lagi kalau bukan nomer HP-nya simbah alias ibunya bos laki-lakiku.

"Keitak a, yuko lei cut soi kocansi le, lei mo cit sai goi a(Ingat disaat kamu merebus sebentar sebelum memasak, kamu jangan potong kecil-kecil ya)," wanti-wanti simbah.

"Howak-howak(OK)," jawabku.

Panas benar hari ini, keringat sebentar saja sudah membasahi kaos putihku. Bukan hanya di bagian ketiak saja tapi semua rata basahnya, basah keringat, keringat membasahi. Wow, parfum alami yang menggairahkan,wkwkwkwk...

Pasar adalah tujuanku, walau dengan hati setengah teriak atas perintah yang terdengar ngayawara dari bosku toh kerja dan tugas ini harus dijalankan juga. Dan bis 21M segera membawaku menuju pasar Causewaybay yang berada di dekat Time Square Department Store-Causewaybay.

Siang-siang ke pasar demi buntut babi, demi memuaskan nafsu sang bos yang lagi nyidam sup buntut babi dan akar teratai.

Melihat buntut-buntut itu aku mendadak merinding, semuanya mengacung persis angka satu dengan sedikit bulu disana-sini. Tiba-tiba saja pikiran ngeresku muncul, dan aku tertawa ngakak sendirian di depan tempat jagal babi itu.

"Comesi a? Siong yiu cui me a, bhangyau?(Ada apa? Mau masak apa, teman?)," tanya si tukang jagal babi ramah. Mata-mata yang lain menatap heran kepadaku, tapi kuabaikan saja.

"Kotik a, 3 diu, emkoi(itu, 3 ekor)," kataku seraya menunjuk ke arah buntut babi itu.

Dan acara membelipun selesai. Tapi acara masak dirumah membuatku geli dan gelak yang teramat sangat. Cut soi istilah untuk merebus sebentar untuk menghilangkan kotoran dan lemak sebelum tahap memasak selanjutnya itu, membuatku ketawa sampai berurai air mata.
Bayangkan saja, 3 ekor buntut babi yang masih utuh panjang itu tidak boleh dipotong kecil-kecil seperti pesannya simbah. Duh! Kalau kalian melihatnya, ekor babi yang sedikit demi sedikit mengembang itu di lanjutkan dengan keluarnya lemak dari ujung-ujungnya...wkwkwkwkwkkwkwk.... Yang babu tulen pasti deh pernah melihat ini dan kegelian, wkwkwkwkwk.......

Dan inilah hasilnya:

Tuhan ingin aku mati cantik

"Tuhaaaaaaaann....!! Aku ingin mati cantiiik..!! Kenapa harus ada borok di payudaraku?"
Rasa ngilu dan nyeri yang luar biasa aku rasakan di payudara kananku. Juga rasa gatal yang menghantuiku sejak sebulan terakhir ini menjadikanku semakin tak berdaya. Menggaruknya saja rasanya tak cukup. Kulit yang mengkerut dan bersisik serupa kulit jeruk itu mengelupas dan merah. Kadang juga cairan busuk keluar dari kepundan buah dadaku, kadang kuning, kadang hijau warnanya. Sakit di satu tempat yang merembet ke daerah lainnya, menjadikan punggung sebelah kananku terasa nyeri, pegal dan berat sedang tanganku hanya menggantung di sisi kanan tubuhku, hampir mati fungsi.

Aku lelah. Masih banyak yang belum aku lakukan dalam hidup ini. Emakku yang menua, adik-adikku yang masih balita, sedang aku adalah yang pertama yang mempunyai tanggung jawab atas semua itu.

"Tuhan, kenapa aku harus mengidap borok yang menjijikkan ini? Apa salahku? Pada diriku, pada orang-orang disekelilingku, padaMu?"

"Karena Aku ingin kau mati cantik," bisik Tuhan, yang datangnya selalu tanpa kuketahui dan pergi seketika setelah itu.

"Tapi aku takkan mati cantik," jawabku. Tak berhasil aku mencegahnya berlalu. Dan bukankah Dia seperti itu? Selalu sukses untuk mengaduk-aduk hatiku. Mencampurkannya dengan bahan-bahan yang lain seperti rindu padaNya dan kangen bisikanNya, lagi?

Kembali aku menelusuri tubuhku bagian manakah yang bisa di bilang cantik? Rambutku yang mulai rontok atau kulitku yang semakin layu? Dan pandanganku berhenti pada seonggok daging yang benar-benar tumbuh di dadaku, menekannya sebentar dan merasakan lagi nyeri yang teramat sangat. Sakit ini menjalar kehatiku, meletup-letup dan sampai nanah keluar dari dua ketuban, hatiku dan payudaraku.

"Aku ingin kau mati cantik," bisiknya lagi. Kali ini bisikannya menggema, berulang-ulang, berkali-kali.

"Tuhaaaaaaaaan, aku tidak akan mati cantikkk...!!" teriakku, mencoba menghilangkan gema yang berhasil masuk ke telinga dan hatiku. Menorehkan perasaan lain yang indahnya seperti berada di pinggir jurang terjal. Yang nun di bawah sana batu-batunya meringis menunggu kejatuhanku.

Aku mencoba menyadarkan diriku. Agar tak larut dalam keinginan semu itu, keinginan untuk mendengarkan bisikanNya lagi karena mengusirkannya dari hatikupun aku tak mampu.

Ya, bukankah Tuhan itu hanya air yang mengalir, tapi tak hendak bermuara dihatiku. Tuhan itu hanya angin yang berhembus yang lewatnya hanya untuk membuat bulu kudukku meremang dan rokku tersingkap. Tuhan itu hanya malam yang dingin, yang karenaNya aku menggigil duka. Dan bukankah dia yang tidak mengijinkanku untuk mati cantik, dengan menempelkan kanker ganas ditubuhku yang selayaknya indah, cantik...

"Aku ingin kau mati cantik," kataNya lagi. Dekat, dekaat sekali. Aku rasakan nafasnya menyentuh ujung hidungku. Menggagalkan pemikiranku tentangNya sedetik yang lalu.

"Aku tak akan mati cantiik!" teriakku. Ah, sudah tak sekeras tadi rupanya.

"Aku ingin kau mati cantik," kataNya lagi, lebih dekat daripada dekaat sekali. BibirNya menyentuh daun telingaku. Kata-kataNya bergerak-gerak merangsang dan menggelitikku.

"Aku tak akan mati cantik,"
Bukan teriakan lagi, tapi sebuah kalimat yang datar saja. Tanpa intonasi di dalamnya, tanpa titik, tanda perintah ataupun tanda tanya yang mengakhirinya. Adalah keraguan yang menuju ke simpati atas kesungguhan kata-kataNya.

"Aku ingin kau mati cantik,"

Dan Dia telah masuk kedalamku. Kepalanya adalah kepalaku, tanganNya adalah tanganku, kakiNya adalah kakiku. Sudah matikah aku? Sudah mati cantikkah aku sesuai dengan keinginannya? keinginanku?

"Tuhan, aku ingin mati cantik?"